تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
سخنانی زیبا از دکتر وین دایر
 • دنیا مانند پژواك اعمال و خواست های ماست. اگر به جهان بگویی : "سهم منو بده..."، دنیا مانند پژواكی كه از كوه برمی گردد، به تو خواهد گفت : "سهم منو بده..." و تو در كشمكش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی : "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."
  دنیا هم بتو خواهد گفت : "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."
 • هر كس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به كسی بزند، بیشترین زیان را خود از آن خود خواهد دید، چرا كه هركس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است.
 • به هر كاری كه دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید، زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است.
 • درستكارترین مردم جهان، بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند، حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاری ها و بی حرمتی ها قرار گیرند.
 • تنها راه تغییر عادت ها، تكرار رفتارهای تازه است.
 • اگر شخصیت خود را با فعالیت های شغلی خویش می سنجید، پس وقتی كار نمی كنید فاقد شخصیت هستید.
 • برای آغاز هر تحول در خود، ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را در وجود خود شناسایی و ریشه كن كنید.
 • از مهم ترین كارهایی كه به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید اینست كه گه گاه به شادمانی دوران كودكی برگردید.
 • اگر مختارید كه بین حق به جانب بودن و مهربانی؛ یكی را انتخاب كنید، مهربانی را انتخاب كنید.
 • دروغ انفجاریست در اعتماد به نفس تو.
 • انتخاب با توست، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی  : خدا به خیر کنه، صبح شده ...
 • به دل خود مراجعه کنید و نسبت به تمام کسانی که در گذشته از دست آنها ناراحت شده اید احساس محبت نمایید. هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید. زیرا عفو و گذشت، پایه بیداری معنوی است.
 • عشقم نثار کسی است که با دستپاچگی در جاده ها از من سبقت می گیرد. به کسی که در گوشه خیابان به حالت احتیاج افتاده ‌است، کمی پول بیشتری می دهم. بین جر و بحث های مردم در یک سوپر مارکت می روم و سعی می کنم به آن محیط عشق ببرم. در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشیدن عشق است و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم بلکه سعی می کنم شبیه به مسیح، شبیه به بودا، شبیه به موسی، و یا شبیه به محمد باشم.
 • آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که با صرف نیروی خود در این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند.
 • الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم؛
  بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران را درک کنم؛
  پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم؛
  زیرا در عطا کردن است که می ستانیم و در بخشیدن است که بخشیده می شویم و در مردن است که حیات ابدی می یابیم.