تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
آرامش سنگ یا برگ

مرد جوانی کنار نهر آب نشسته بود و غمگین و افسرده به سطح آب زل زده بود. مرد سالخورده ای از آنجا می گذشت. او را دید و متوجه حال پریشانش شد و کنارش نشست.

مرد جوان بی اختیار گفت : "عجیب آشفته ام و همه چیز در زندگی ام به هم ریخته است. به شدت نیازمند آرامش هستم و نمی دانم این آرامش را کجا پیدا کنم؟"

مرد سالخورده برگی از درختی کند و آن را داخل نهر آب انداخت و گفت : "به این برگ نگاه کن. وقتی داخل آب می افتد، خود را به جریان آب می سپارد و با آن می رود."

سپس سنگی بزرگ را از کنار جوی آب برداشت و داخل نهر انداخت. سنگ به خاطر سنگینی اش، داخل نهر فرو رفت و در عمق آب کنار بقیه ی سنگ ها قرار گرفت.

مرد سالخورده گفت : "این سنگ را هم که دیدی. به خاطر سنگینی اش توانست بر نیروی جریان آب غلبه کند و در عمق نهر قرار گیرد. اما امواجی را روی آب ایجاد کرد و بر جریان آب تاثیر گذاشت.

حال تو به من بگو؛ آیا آرامش سنگ را می خواهی یا آرامش برگ را؟"

مرد جوان مات و متحیر به او نگاه کرد و گفت : اما برگ که آرام نیست. او با هر افت و خیز آب نهر، بالا و پائین می رود و الان معلوم نیست کجاست!؟ لااقل سنگ می داند کجا ایستاده و با وجودی که در بالا و اطرافش آب جریان دارد، اما محکم ایستاده و تکان نمی خورد. من آرامش سنگ را ترجیح می دهم."

مرد سالخورده لبخندی زد و گفت : "پس حال که خودت انتخاب کردی، چرا از جریان های مخالف و ناملایمات جاری زندگی ات می نالی؟ اگر آرامش سنگ را برگزیده ای پس تاب ناملایمات را هم داشته باش و محکم هر جایی که هستی ... آرام و قرار خود را از دست مده.

در عوض از تاثیری که بر جریان زندگی داری خشنود باش

مرد جوان که آرام شده بود، نفس عمیقی کشید و از جا برخاست و از مرد سالخورده پرسید : "شما اگر جای من بودید، آرامش سنگ را انتخاب می کردید یا آرامش برگ را؟"

پیرمرد لبخندی زد و گفت : "من تمام زندگی ام؛ خودم را با اطمینان به خالق رودخانه هستی، به جریان زندگی سپرده ام و چون می دانم در آغوش رودخانه ای هستم که همه ذرات آن نشان از حضور یار دارد، از افت و خیزهایش هرگز دل آشوب نمی شوم. من آرامش برگ را می پسندم.

ولی می دانم که خدایی هست که هم به سنگ توانایی ایستادگی را داده است و هم به برگ توانایی همراه شدن با افت و خیزهای سرنوشت."

 

دوست من .... برگ یا سنگ بودن

انتخاب با توست