تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
سخنی از بودا

می گویند بودا هرگاه با بی‌احترامی یا بدرفتاری کسی مواجه می‌شده، از او تشکر می‌كرده!

وقتی علت را ‌پرسیدند؛ بودا ‌گفت : "زندگی آینه‌ای است که ما خود را در آن می‌بینیم. نوع رفتار دیگران با ما، نشانه ی وجود منشاء آن نوع رفتار در خود ما است که به ‌عنوان همسان جذب شده است و بدین‌گونه می‌توان عیوب خود را یافت.

اگر مخالفان خود را به‌ پای چوبه‌ی اعدام می کشانی! بدان‌ صاحب عقلی هستی بسان طناب.

و اگر مخالفان خود را به‌ زندان می‌فرستی! بدان صاحب عقلی هستی بسان قفس.

و اگر با مخالفان خود به‌ جنگ درمی‌افتی! بدان صاحب عقلی هستی بسان چاقو.

و اما اگر با مخالفان خود به‌ بحث و گفتگو می‌پردازی و آنها را متقاعد می‌سازی و به‌ سخنان حق آنها قناعت می‌کنی! بدان صاحب عقلی هستی‌ بسان عقل ...