تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
Be True To Yourself

با خودتان صادق باشید


Never compromise your values and beliefs,
even it if means risking ridicule and rejection.

 

هرگز ارزش ها و اعتقادات خود را زیر پا نگذارید، حتی اگر به قیمت تمسخر و کنار گذاشتن شما باشد.

 

 

Be true to yourself. Live your own life.
And don’t allow others to decide what is best for you.

 

با خودتان صادق باشید. برای خودتان زندگی کنید. و به دیگران اجازه ندهید که بجای شما تصمیم بگیرند و تعیین کنند که چه چیزی برای شما بهترین است.

 

 

If you do, you will be unhappy, because, you’re untrue to yourself.

 

اگر به دیگران اجازه دهید که بجای شما تصمیم بگیرند، شما ناخشنود خواهید بود. زیرا شما با خودتان صادق نیستید.