تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
فراوانی و وفور را جذب کنید

تنها دلیلی که افراد؛ ثروتمند نیستند این است که با تفکراتشان راه عبور پول به سوی خود را مسدود می کنند. هر گونه تفکر یا احساس منفی راه عبور خوبی ها و از جمله ثروت را به سوی شما مسدود می کند.

اگر ثروتمند نیستید به این دلیل نیست که جهان، آن را از شما دریغ می کند. زیرا پول مورد درخواست شما هم اکنون در جهان نامرئی وجود دارد. اگر پول کافی ندارید بدین دلیل است که با افکار خود جریان ورود پول به زندگیتان را متوقف می کنید. شما باید افکار کمبود پول را به افکار داشتن پول کافی تبدیل کنید.

هنگامیکه پول نیاز دارید، احساسی نیرومند در وجود شماست و با استفاده از قانون جذب می توانید احساس نیاز به پول بیشتری را به سوی خود جذب کنید. می توانم در مورد تجربه خودم درباره پول با شما صحبت کنم. پیش از کشف راز، روزی حسابدارانم اعلام کردند که شرکت من با بحران مالی مواجه است و تا سه ماه دیگر ورشکست می شود. پس از 10 سال تلاش و زحمت، همه چیز داشت از دستم می رفت. هر چه بیشتر در مورد نیاز به پول برای نجات شرکت فکر می کردم، اوضاع بدتر می شد. بنظر می رسید هیچ راه چاره وجود ندارد.

 

سپس من راز را کشف کردم و تمامی شرایط زندگی؛ از جمله اوضاع شرکتم کاملا دگرگون شد. زیرا طرز تفکرم را تغییر دادم. همچنانکه حسابدارانم بر اعداد و ارقام و بدهی ها متمرکز بودند، من و توجهم را به سوی فراوانی معطوف کردم. من با تمام وجود می دانستم که دنیا این پول را فراهم می کند. همینطور هم شد. این پول به گونه ای فراهم شد که من حتی تصور آنرا هم نمی کردم. در برخی لحظات دچار تردید می شدم. اما فورا افکارم را به نتیجه خواسته ام معطوف می کردم. بخاطر آن خدا را شکر می کردم، احساس شادمانی می کردم و باور داشتم!

می خواهم راز بزرگی را برایتان فاش کنم. راه میانبر برای دستیابی به تمامی خواسته های زندگیتان داشتن "احساس شادمانی" است. این کار، سریعترین راه برای دستیابی به خواسته هایتان و از جمله ثروت است. احساس شادمانی و خوشحالی را به جهان ارسال کنید. با انجام این کار، در مقابل نیز تمامی شادمانی های دنیا و نه تنها ثروت، بلکه هر آنچه می خواهید، دریافت خواهید کرد. هنگامیکه احساس شادمانی را به جهان ارسال می کنید، این احساسات را به شکل تصاویر و تجربیات زندگی دریافت خواهید کرد. قانون جذب تفکرات و احساسات برتر شما را به شکل زندگیتان به شما منعکس می کند.

 

فکرتان را بر موفقیت و کامیابی متمرکز کنید!

برگرفته از کتاب راز