تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
Value (ارزش)

To realize The value of a sister,

Ask someone Who doesn't have one


ارزش یک خواهر را، از کسی بپرس که آن را نداردTo realize The value of ten years,

Ask a newly Divorced couple


ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اندTo realize The value of four years,

Ask a graduate


ارزش چهار سال را، از یک فارغ التحصیل دانشگاه بپرسTo realize The value of one year,

Ask a student who Has failed a final exam


ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده استTo realize The value of one month,

Ask a mother who has given birth to a premature baby


ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده استTo realize The value of one week,

Ask an editor of a weekly newspaper


ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی بپرسTo realize The value of one hour,

Ask the lovers who are waiting to meet


ارزش یک ساعت را، از عاشقانی بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستندTo realize The value of one minute,

Ask a person who has missed the train, bus or plane


ارزش یک دقیقه را، از کسی بپرس که به قطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده استTo realize The value of one-second,

Ask a person who has survived an accident


ارزش یک ثانیه را، از کسی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده استTo realize The value of one millisecond,

Ask the person who has won a silver medal in the Olympics


ارزش یک میلی ثانیه را، از کسی بپرس که در مسابقات المپیک، مدال نقره برده استTime waits for no one

Treasure every moment you have

You will treasure it even more when you can share it with someone special


زمان برای هیچکس صبر نمیکند

قدر هر لحظه خود را بدانید

قدر آن را بیشتر خواهید دانست؛ اگر بتوانید آن را با شخص خاصی تقسیم کنیدTo realize the value of a friend, Lose one


برای پی بردن به ارزش یک دوست، آن را از دست بدهPeace, love and prosperity to all


صلح، عشق و کامیابی ارزانی همگان باد