تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
روش زندگی ...

دو قطره آب كه به هم نزدیك شوند، تشكیل یك قطره بزرگتر می دهند ...

اما دو تكه سنگ هیچگاه با هم یكی نمی شوند!

 

پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم،

فهم دیگران برایمان مشكل تر، و در نتیجه

امکان بزرگتر شدنمان نیز كاهش می یابد ...

 

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ،

به مراتب سر سخت تر، و در رسیدن به هدف خود

لجوجتر و مصمم تر است.

 

سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.

اما آب ...

راه خود را به سمت دریا می یابد.

 

در زندگی، معنای واقعی

سرسختی، استواری و مصمم بودن را،

در دل نرمی و گذشت باید جستجو كرد.

 

 

گاهی اوقات لازم است كوتاه بیائی ...

گاهی نمی توان بخشید و گذشت ...

اما می توان چشمان را بست و عبور کرد

 

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری ...

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوزی که نبینی ....

 

 

ولی با آگاهی و شناخت ...

 

و آنگاه؛ بخشیدن را خواهی آموخت