تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
بگذار عشق خاصیت تو باشد

از باغی می‌گذری و به یک درخت بلند و عظیم برمی خوری.

مقایسه کن : درخت، بسیار تنومند و بلند است و تو خیلی کوچک هستی.

اگر مقایسه نکنی، از وجود آن درخت لذت می‌بری، ابداً مشکلی وجود ندارد.

درخت تنومند است : خوب که چی؟

بگذار تنومند باشد، تو یک درخت نیستی و درختان دیگری هم هستند که چندان تنومند و بزرگ نیستند.

ولی هیچ کدام از عقده ی حقارت رنج نمی برند.

 

من هرگز با درختی برخورد نکرده ام که از عقده ی حقارت یا از عقده ی خودبزرگ بینی در رنج باشد.

حتی بلند ترین درختان هم، از عقده خودبزرگ بینی رنج نمی برد، زیرا مقایسه وجود ندارد.

 

انسان مقایسه را خلق می کند،

زیرا برای عده ای نفس کشیدن فقط وقتی ممکن هست که پیوسته توسط مقایسه تغذیه شود.

ولی آن وقت دو نتیجه وجود دارد : گاهی احساس برتر بودن می کنی و گاهی احساس کهتر بودن.

و امکان احساس کهتری بیش از احساس برتری است،

 

زیرا میلیون ها انسان وجود دارند »»»

کسی از تو زیباتر است، کسی از تو بلند قدتر است،

کسی از تو قوی تر است، کسی به نظر هوشمندتر از تو می رسد

کسی بیشتر از تو دانش گردآوری کرده است،

کسی موفق تر است، کسی مشهورتر است،

کسی چنان است و دیگری چنین است.

 

اگر به مقایسه ادامه بدهی، میلیون ها انسان.....

عقده ی حقارت بزرگی گردآوری می کنی.

ولی این ها واقعاًٌ وجود ندارد، این ها تصورات توست.

زندگی شگفت انگیز است.

فقط اگر بدانید که چطور زندگی کنید.

كوچك باش و عاشق ...

كه عشق می داند

آئین بزرگ كردنت را ...بگذار عشق خاصیت تو باشدنه رابطه خاص تو با کسی

 

فرقى نمی كند

گودال آب كوچكى باشى

یا دریاى بیكران

زلال
و پاک كه باشى

تصویر آسمان در توست

 

چرا که مردم آنچه را که گفته ای فراموش خواهند کرد

 

حتی آنچه را که انجام داده ای به فراموشی خواهند سپرد


اما هرگز از یاد نخواهند برد که باعث شده اید چه احساسی نسبت به خود داشته باشند.