تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
باورهای انسان ها

انسان ها، همانگونه که باور داشته باشند؛ می توانند بیندیشند.

باورهای آدمی است که در هر لحظه به او القا می کند که چگونه بیندیشد.

 

اصولا فرق بین انسان ها، فرق میان باورهای آنان است.

 

انسان های موفق با باورهای عالی، موفقیت را برای خود خلق می کنند.

انسان های ثروتمند، باورهای عالی و ثروت آفرین دارند که با اعتماد به نفس عالی خود و بدون توجه به تمام مسائل به دنبال ثروت می روند و به لحاظ باورهای مثبتشان به ثروت مطلوب خود می رسند.

 

قانون زندگی قانون باورهاست.

باورهای عالی سرچشمه همه موفقیت های بزرگ است.

توانمندی یک انسان را، باورهای او تعیین می کند.

انسان ها هر آنچه را که باور دارند، خلق می کنند.

باورهای شما دستاوردهای شما را در زندگی می سازند.

 

 

زیرا باورها، تعیین کننده کیفیت اندیشه ها؛ اندیشه ها عاملی اولیه اقدام ها؛ و اقدام ها

عامل اصلی دستاوردها هستند.