تبلیغات
علم اعداد
خانه درباره من مقدمه آموزش مجازی محاسبه عدد تقدیری وبلاگ تماس با ما
علم اعداد
تاریخ تولد ما اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اوضاع و شرایط مشخص است
بار الهی چه عملی از بندگانت بیش از همه تو را به تعجب وا می‌دارد؟

*پرسیدم : بار الهی چه عملی از بندگانت بیش از همه تو را به تعجب وا می دارد؟*

پاسخ آمد : اینكه شما تمام كودكی خود را در آرزوی بزرگ شدن به سر می برید و دوران پس از آن، در حسرت بازگشت به كودكی می گذرانید.

*اینكه شما سلامتی خود را فدای مال اندوزی می كنید و سپس تمام دارایی خود را صرف بازیابی سلامتی می نمائید.*

*اینكه شما به قدری نگران آینده اید كه حال را فراموش می كنید، در حالیكه نه حال را دارید و نه آینده را.*

*این كه شما طوری زندگی می كنید كه گویی هرگز نخواهید مرد و چنان گورهای شما را گرد و غبار فراموشی در بر می گیرد كه گوئی هرگز زنده نبوده اید.*

*سكوت كردم و اندیشیدم،*

*در خانه چنین گشوده، چه می ‌طلبیدم؟ بلی، آموختن.*

*پرسیدم : چه بیاموزم؟*

*پاسخ آمد : بیاموزید كه مجروح كردن قلب دیگران بیش از دقایقی طول نمی كشد ولی برای التیام بخشیدن آن به سالها وقت نیاز است.*

*بیاموزید كه هرگز نمی توانید كسی را مجبور نمائید تا شما را دوست داشته باشد، زیرا عشق و علاقه دیگران نسبت به شما آینه ای از كردار و اخلاق خود شماست** **.
*

*بیاموزید كه هرگز خود را با دیگران مقایسه نكنید، از آنجائیكه هر یك از شما به تنهائی و بر حسب شایستگی های خود مورد قضاوت و داوری ما قرار می گیرد.*

*بیاموزید كه دوستان واقعی شما كسانی هستند كه با ضعف ها و نقصان های شما آشنایند ولیکن شما را همانگونه كه هستید و دوست دارند.*

*بیاموزید كه داشتن چیزهای قیمتی و نفیس به زندگی شما بها نمی دهد، بلكه آنچه با ارزش است بودن افراد بیشتر در زندگی شماست.*

*بیاموزید كه دیگران را در برابر خطا و بی مهری كه نسبت به شما روا می دارند مورد بخشش خود قرار دهید و این عمل را با ممارست در خود تقویت نمائید.*

*بیاموزید كه كه دو نفر می توانند به چیزی یكسان نگاه كنند ولی برداشت آن دو هیچگاه یكسان نخواهد بود.*

*بیاموزید كه در برابر خطای خود فقط به عفو و بخشش دیگران بسنده نكنید، تنها هنگامی كه مورد آمرزش وجدان خود قرار گرفتید، راضی و خشنود باشید...*

*بیاموزید كه توانگر كسی نیست كه بیشتر دارد بلكه آنكه خواسته‌های كمتری دارد.*

*به خاطر داشته باشید كه مردم گفته های شما را فراموش می كنند، مردم اعمال شما را نیز از یاد خواهند برد ولی، هرگز احساس تو را نسبت به خویش از خاطر نخواهند زدود.!!*